Jokaisen etätyöläisen ja itsensä kehittäjän paras kaveri

Asuntokauppa: suomalaiset asunnonvaihtajat

asuntokauppa 2024

Kiinteistömaailman tekemä laaja selvitys osoittaa, että suomalaisten asunnonvaihtotahti on hidastunut. Keskiarvoinen asunnon omistusaika ennen myyntiä on noussut lähes 12 vuoteen. Aikaisemmin 7 vuoden mittainen myyntiväli on nyt mediaanina yli 8 vuotta. Tämä pidentyminen johtuu muun muassa perheiden pitkistä asumisajoista samoissa kodeissa.

– Jälleen uusi konkreettinen luku kuvaamaan asunnonvaihdon patoumaa Suomessa, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Myös neljänneksissä, joissa asunnon omistusaika on ollut lyhyempi, on tapahtunut muutoksia. Nopeimmin vaihtavaan ryhmään pääsevät nyt ne, jotka myyvät asunnon neljän vuoden jälkeen, kun aiemmin raja oli kolme vuotta. Tämä trendi näkyy kaikissa omistusaikaryhmissä.

Verovapaus ei vaikuta merkittävästi

Yksi yleinen myytti on, että suomalaiset myyvät asuntonsa kahden vuoden jälkeen verovapauden vuoksi. Vaikka verovapaus toisen vuoden jälkeen hieman nostaa myyntimääriä, suurin osa myyjistä odottaa pidempään. Erityisesti vuosina 2021 ja 2022 nähtiin piikki myyntimäärissä kolmen vuoden kohdalla asuntojen hinnannousun takia.

Vaikka toisen vuoden jälkeen verovapauden tuoma etu houkutteli joitakin myymään, suurin osa asunnonvaihtajista toimii pitkäjänteisesti ja tarvelähtöisesti, eikä pelkästään taloudellisten hyötyjen perässä.

Asunnonvaihdon syklit

Kiinteistömaailman selvityksessä kävi ilmi, että asunnonvaihtosykli on pidentynyt kaikissa ryhmissä. Nopeimmin asunnon vaihtava neljännes myy asuntonsa nyt neljän vuoden kohdalla, kun se aiemmin tapahtui kolmen vuoden kohdalla. Toiseksi nopeimmin vaihtavat asunnon nyt kahdeksan vuoden jälkeen, kun aiempi raja oli seitsemän vuotta. Kolmannen neljänneksen kohdalla asunnon myyntiaika on noussut 14 vuodesta 16 vuoteen.

Tämä trendi kertoo siitä, että asunnonvaihto on hidastunut kaikissa ryhmissä, ei vain tietyissä. Tämä heijastaa laajempaa odotustarvetta kodinvaihdolle, mikä voi johtua esimerkiksi taloudellisista epävarmuuksista tai henkilökohtaisista syistä.

Yhteenveto

Suomalaisten asunnonvaihtotahti on selvästi hidastunut, ja mediaani omistusaika ennen myyntiä on nyt yli 8 vuotta. Verovapaus ei merkittävästi vaikuta myyntimääriin, ja asunnonvaihdon syklit ovat pidentyneet kautta linjan. Tämä heijastaa laajempaa trendiä, jossa kodinvaihto tapahtuu harvemmin ja harkitummin.

Listaus

  1. Keskimääräinen omistusaika ennen myyntiä: lähes 12 vuotta.
  2. Mediaani omistusaika ennen myyntiä: yli 8 vuotta.
  3. Nopeimmin vaihtava ryhmä: myynti 4 vuoden kohdalla.
  4. Toiseksi nopeimmin vaihtava ryhmä: myynti 8 vuoden kohdalla.
  5. Kolmannen neljänneksen vaihtajat: myynti 16 vuoden kohdalla.
  6. Verovapauden vaikutus myyntimääriin: vähäinen.
  7. Syyt pidempään omistusaikaan: taloudelliset ja henkilökohtaiset.
  8. Yleinen trendi: kodinvaihto harvemmin ja harkitummin.

Lisää aiheesta sen vierestä

Puhelinliittymä

Pelillistäminen suomalaisessa liiketoiminnassa: asiakkaiden sitouttamisen uusi aikakausi

Pelillistäminen eli gamification on noussut merkittäväksi työkaluksi eri alojen yrityksille asiakkaiden sitouttamisessa. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien

Lue lisää »

Kotioffice.fi

etätyöläisen paras kaveri

Kotioffice.fi on jokaisen etätyöläisen ja paikasta riippumattoman työn tekemistä kiinnostuneen sivusto. 

Suositukset
Mainoksia
Tutustu