Jokaisen etätyöläisen ja itsensä kehittäjän paras kaveri

Työhuonevähennys

valaistus kotitoimistossa

Työhuonevähennyksen tarkoitus on kattaa kotona työskentelyn aiheuttamat kustannukset verotuksessa. Vuonna 2023 työhuonevähennyksen suuruus voi vaihdella riippuen siitä, kuinka paljon ja millaisessa tilassa työskentelee. Tämä vähennys on tarkoitettu niille, jotka tekevät työtään säännöllisesti kotona, ja se kattaa kustannukset kuten lisääntyneen sähkön- ja lämmityksen kulutuksen.

Vähennyksen määrä riippuu työhuoneen koosta ja käytön laajuudesta. Jos työskentelee pienessä tilassa tai käyttää huonetta vain osan aikaa, vähennys on yleensä pienempi. Jos taas käyttää suurempaa tilaa kokonaan tai suurimmaksi osaksi työskentelyyn, vähennys voi olla suurempi. On tärkeää muistaa, että vähennys edellyttää, että työhuone on selkeästi erotettavissa muusta asuintilasta ja sitä käytetään pääasiassa työskentelyyn.

Miten työhuonevähennys lasketaan

Työhuonevähennyksen laskeminen voi vaihdella tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen vähennyksen suuruus määräytyy työhuoneen neliömetrien ja asunnon kokonaisneliömetrien suhteesta. Vähennyksen määrää voi arvioida laskemalla työhuoneen osuuden asunnon kokonaiskuluista. Näitä kuluja ovat esimerkiksi vuokra, vastike, sähkö ja lämmitys.

Jos työskentelee pääasiallisesti kotona ja työhuone vie merkittävän osan asunnosta, voi vähennyksen määrä olla suurempi. Verohallinto tarjoaa ohjeistusta ja laskureita, joiden avulla voi arvioida oman tilanteensa mukaisen vähennyksen suuruuden. On tärkeää pitää kirjaa kaikista kuluista ja niiden suhteesta työhuoneen käyttöön, jotta vähennyksen voi ilmoittaa oikein veroilmoituksessa.

Työhuonevähennyksen edellytykset

 1. Säännöllinen kotona työskentely: Vähennys on tarkoitettu niille, jotka tekevät työtään säännöllisesti kotona.
 2. Selkeästi erotettu työtila: Työhuoneen tulee olla selkeästi erotettavissa muusta asuintilasta.
 3. Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työhuoneen tulee olla pääasiassa työskentelykäytössä.
 4. Kulujen dokumentointi: On tärkeää pitää kirjaa työhuoneen aiheuttamista kuluista.

Kaavamainen työhuonevähennys vuonna 2022:

Työhuonevähennys 920 euroa

 • Työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja käytät työhuonetta pääansiotulosi hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajat.
 • Teet etätyöpäiviä, ja ne ovat yli 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.
 • Työhuonetta on käytetty eri tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan (katso esimerkki).

Työhuonevähennys 460 euroa

 • Käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi.
 • Teet säännöllisesti etätyötä, mutta etätyöpäiviä on enintään 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.

 Työhuonevähennys 230 euroa

 • Käytät työhuonetta ja hankit satunnaisia sivutuloja.
 • Teet etätyötä vain satunnaisesti.

Jos aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulojensa hankkimiseen, kumpikin aviopuoliso voi tehdä yllä esitetyn mukaisen kaavamaisen työhuonevähennyksen.

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/vahennykset/tulonhankkimismenot/ty%C3%B6huonev%C3%A4hennys/

Lisää aiheesta sen vierestä

Puhelinliittymä

Pelillistäminen suomalaisessa liiketoiminnassa: asiakkaiden sitouttamisen uusi aikakausi

Pelillistäminen eli gamification on noussut merkittäväksi työkaluksi eri alojen yrityksille asiakkaiden sitouttamisessa. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien

Lue lisää »

Kotioffice.fi

etätyöläisen paras kaveri

Kotioffice.fi on jokaisen etätyöläisen ja paikasta riippumattoman työn tekemistä kiinnostuneen sivusto. 

Suositukset
Mainoksia
Tutustu