Jokaisen etätyöläisen ja itsensä kehittäjän paras kaveri

Etätyö: Kenelle se sopii ja mitä se vaatii?

Etätyö on nykypäivänä yhä yleisempi tapa tehdä töitä, ja sen suosio on kiihtynyt entisestään COVID-19-pandemian aikana. Tässä artikkelissa tarkastelemme, kenelle etätyö sopii parhaiten, mitä se vaatii työntekijältä ja työnantajalta sekä listataan tärkeimmät muistettavat asiat.

Kenelle etätyö sopii?

Etätyö sopii erityisesti sellaisille henkilöille, jotka pystyvät työskentelemään itsenäisesti ja ovat hyviä organisoimaan omaa aikaa. Etätyöskentely voi olla tehokasta, jos työntekijä on omatoiminen ja kykenee asettamaan päivittäiset tehtävät prioritetti järjestykseen.

Etätyö on myös hyvä vaihtoehto henkilöille, jotka asuvat kaukana työpaikastaan, tai niille, joilla on perhevelvoitteita, jotka tekevät toimistolla työskentelystä haasteellista.

Mitä etätyö vaatiityöntekijältä?

Etätyö vaatii työntekijältä järjestelmällisyyttä, itsekuria ja kykyä pitää yllä työ- ja vapaa-ajan tasapainoa. Koska työpaikka ja koti sekoittuvat, voi olla hankalaa asettaa selkeitä rajoja työn ja vapaa-ajan välille.

Lisäksi, etätyö vaatii hyviä kommunikaatiotaitoja. Koska kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota on vähemmän, on tärkeää olla aktiivinen viestinnässä kollegoiden ja esimiehen kanssa.

Mitä etätyö vaatii työnantajalta?

Työnantajalta etätyö vaatii luottamusta työntekijöihin ja kykyä johtaa etänä. On tärkeää, että työnantaja tarjoaa työntekijöille tarvittavat työvälineet ja -resurssit, kuten tietokoneet ja ohjelmistot.

Lisäksi, on tärkeää, että työnantaja kannustaa avoimeen kommunikaatioon, pitää säännöllisiä palavereja ja check-in -hetkiä työntekijöiden kanssa, jotta työntekijät tuntevat olonsa yhteydessä oleviksi ja tuetuiksi.

Tärkeimmät muistettavat asiat

  1. Työ- ja vapaa-ajan tasapaino: Aseta selkeät rajat työajan ja vapaa-ajan välille.
  2. Ergonomia: Muista huolehtia työergonomiasta myös kotona. Hyvä työtuoli, oikean korkuinen työpöytä ja ergonominen hiiri ja näppäimistö ovat tärkeitä.
  3. Viestintä: Pidä aktiivista yhteyttä työkavereihin ja esimieheen. Hyödynnä erilaisia viestintäalustoja ja -välineitä.
  4. Tauot: Muista pitää taukoja päivän aikana. Tauot auttavat pitämään mielen virkeänä ja vähentävät fyysisen rasituksen riskiä.
  5. Itsensä johtaminen: Aseta itsellesi selkeät tavoitteet päivälle, ja seuraa niiden toteutumista.

Etätyössä on paljon etuja, mutta se myös vaatii sekä työntekijältä että työnantajalta uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Onnistuessaan se voi kuitenkin johtaa parempaan työhyvinvointiin ja tehokkaampaan työskentelyyn.

Lisää aiheesta sen vierestä

Kotioffice.fi

etätyöläisen paras kaveri

Kotioffice.fi on jokaisen etätyöläisen ja paikasta riippumattoman työn tekemistä kiinnostuneen sivusto. 

Suositukset
Mainoksia
Tutustu