Jokaisen etätyöläisen ja itsensä kehittäjän paras kaveri

Verovähennykset etätöitä tekeville

Jos olet etätöissä, voit olla oikeutettu moneen eri verovähennykseen. Tyypillisimpä vähennyksiä etätyössä on työhuonevähennys ja tulonhankkimisvähennys.

Etätyötä tekevät voivat vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoja kahdella eri tapaa. Työntekijän on valittava, kumpaa vähennystapaa hän haluaa käyttää. Vaihtoehtoina ovat kaavamainen työhuonevähennys tai todellisten tulonhankkimismenojen vähentäminen. Molempia tapoja ei voi käyttää. Muista lisäksi tarkistaa, voitko hakea myös muita etätöistä koituvia verovähennyksiä. Tarkimmat tiedot etätöistä ja verovähennyksistä saat vero.fi sivuilta.

Työhuonevähennys etätyössä

Kaavamainen työhuonevähennys määräytyy etätyöpäivien mukaan. Jos työntekijä tekee satunnaisesti etätyötä, hän voi vähentää 225 euroa. Jos hän työskentelee enintään 50 prosenttia etänä, hän voi vähentää 450 euroa. Yli 50 prosenttia työpäivien kokonaismäärästä etänä työskenteleville työhuonevähennys on 900 euroa. Tämä tieto ilmoitetaan valitsemalla oikea vaihtoehto Omaverossa ”muut vähennykset” -kohdasta.

Työhuonevähennys on henkilökohtainen, eli sitä voi hakea useampi henkilö, vaikka he käytännössä työskentelisivät samassa huoneessa. Näin ollen esimerkiksi puolisot, jotka molemmat työskentelevät yli 50 prosenttia etänä, voivat hakea täyttä työhuonevähennystä.

Tulohankkimismenot

Työntekijä voi vaihtoehtoisesti ilmoittaa etätyöhön liittyviä kuluja tulonhankkimismenoina. Näitä voivat olla esimerkiksi etätyössä käytetyt työvälineet kuten tietokone, tulostin, työpöytä tai tietokoneen näyttö. Myös internetyhteydestä aiheutuneet kulut ja työhuoneen valaistus- ja lämmityskulut voi laskea tulonhankkimismenoihin mukaan. Todellisista kuluista on pyydettäessä lähetettävä verottajalle selvitys ja tositteet.

Verottaja on kuitenkin huomioinut automaattisesti 750 euron tulonhankkimismenoihin liittyvän vähennyksen kaikille työntekijöille, tekivät he sitten etätyötä tai eivät. Tämä tarkoittaa sitä, että tulonhankkimismenojen tulee ylittää tuo 750 euroa, jotta niitä kannattaa edes vaivautua ilmoittamaan verottajalle. Myös kaavamaisesta työhuonevähennyksestä huomioidaan tuo 750 euron vähennys niin, että todellisuudessa 900 euron työhuonevähennyksestä saa 150 euron arvoisen lisävähennyksen.

Lisää aiheesta sen vierestä

Kotioffice.fi

etätyöläisen paras kaveri

Kotioffice.fi on jokaisen etätyöläisen ja paikasta riippumattoman työn tekemistä kiinnostuneen sivusto. 

Suositukset
Mainoksia
Tutustu