Jokaisen etätyöläisen ja itsensä kehittäjän paras kaveri

Töitä kotitoimistolta käsin – mitä kaikkea kannattaa tehdä

Ergonomia on tärkeää

Kun teet töitä kotitoimistolta käsin, ergonomia on yksi tärkeimmistä asioista, jotka kannattaa huomioida. Huono työasento tai epäsopiva työpöytä ja -tuoli voivat aiheuttaa pitkäaikaisia terveysongelmia, kuten niska- ja selkäkipuja.

Sijoita siis hyvään työtuoliin ja säädettävään työpöytään, jos mahdollista. Pidä myös näyttö silmien korkeudella, jotta niska pysyy hyvässä asennossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää tietokoneen näyttötelinettä tai pinota kirjoja alle.

Tauot ja liikunta

Tauot ovat tärkeitä paitsi mielelle myös keholle. Pitkäkestoinen paikallaanolo voi johtaa verenkierto-ongelmiin ja lihasjännityksiin. Pidä siis säännöllisesti pieniä taukoja, jolloin voit nousta ylös, venytellä ja liikkua hieman.

Käytä tauot hyödyksi ja tee lyhyitä liikuntahetkiä. Voit esimerkiksi tehdä joogaliikkeitä, käydä lyhyellä kävelyllä tai tehdä muutaman minuutin mittaisen voimistelurutiinin. Tämä auttaa myös keskittymiskyvyssä ja tekee työpäivästä tehokkaamman.

Työvälineiden laatu

Kun olet investoinut ergonomiaan, älä unohda työvälineitä. Hyvälaatuinen tietokone ja luotettava internetyhteys ovat perusedellytyksiä tehokkaalle työskentelylle. Käytä langallista yhteyttä, jos se on mahdollista, sillä se on yleensä langatonta yhteyttä nopeampi ja luotettavampi.

Myös ohjelmistot ja sovellukset ovat tärkeitä. Hanki kaikki tarvitsemasi ohjelmistot ja päivitä ne säännöllisesti. Näin vältät yllättävät tekniset ongelmat, jotka saattavat keskeyttää työpäiväsi.

Työympäristön viihtyisyys

Vaikka työn tekeminen on pääasia, myös ympäristön viihtyisyys vaikuttaa työtehoon. Yksinkertaiset asiat, kuten hyvä valaistus ja viherkasvit, voivat parantaa mielialaa ja lisätä työtehoa.

Ota huomioon myös työpisteessäsi olevat häiriötekijät. Esimerkiksi televisio, liian moni avoinna oleva selainikkuna tai jatkuva puhelimen tarkistaminen voivat heikentää keskittymistäsi.

Aikataulutus ja suunnittelu

Hyvä suunnittelu ja aikataulutus ovat avain tehokkaaseen työpäivään. Tee työlista ja priorisoi tehtävät tärkeysjärjestykseen. Näin saat selkeän kuvan päivän tehtävistä ja voit jakaa aikasi tehokkaasti.

Kalenterin käyttö auttaa ajan hallinnassa. Merkitse siihen kokoukset, deadlinet ja muut tärkeät ajankohdat. Kalenterisovelluksissa on myös usein mahdollisuus asettaa muistutuksia, jotta mikään tärkeä ei unohdu.

Yhteistyö ja kommunikaatio

Kun teet töitä etänä, on tärkeää pitää yhteyttä kollegoihin ja esimiehiin. Käytä erilaisia kommunikaatiovälineitä, kuten sähköpostia, videopuheluita ja pikaviestimiä. Näin varmistat, että pysyt ajan tasalla ja olet osa tiimiä, vaikka et olekaan fyysisesti läsnä.

Järjestä säännöllisiä palavereja ja statuspäivityksiä, jotta kaikki tietävät, mitä on tekeillä. Näin myös työn etenemistä on helpompi seurata ja mahdolliset ongelmat tulevat nopeammin ilmi.

Mitä kaikkea kannattaa tehdä: Lista

 • Ergonomian huomioiminen (työtuoli, työpöytä, näyttö)
 • Säännölliset tauot ja liikuntahetket
 • Laadukkaat työvälineet (tietokone, nettiyhteys)
 • Viihtyisä työympäristö (valaistus, kasvit)
 • Aikataulutus ja suunnittelu (työlista, kalenteri)
 • Yhteistyö ja kommunikaatio (sähköposti, videopuhelut)

Työhyvinvointi

Kotitoimistolla työskennellessä työ ja vapaa-aika saattavat helposti sekoittua toisiinsa. Siksi on tärkeää huolehtia myös työhyvinvoinnista. Määrittele selkeät työajat ja pidä kiinni niistä. Näin voit pitää työn ja vapaa-ajan erillään toisistaan.

Voit myös harkita meditaation tai mindfulness-harjoitusten käyttöä keskittymiskyvyn parantamiseksi ja stressin vähentämiseksi. Ne voivat olla arvokkaita välineitä etätyössä, jossa omatoimisuus ja itsekuri ovat avainasemassa.

Mahdoliset businessideat etätöihin

Konsultointi ja valmennuspalvelut

Etätyösskentelyn yleistyessä monilla yrityksillä ja yksityishenkilöillä on tarve saada apua etätyön organisoinnissa ja tehokkuuden parantamisessa. Konsultointi- ja valmennuspalveluita voisi tarjota niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin.

Näihin palveluihin voisi kuulua esimerkiksi etätyöergonomian parantaminen, ajanhallinnan koulutus tai erilaisten etätyövälineiden tehokas käyttö. Voit pitää webinaareja, tuottaa oppaita tai jopa tarjota yksilöllistä valmennusta.

Virtuaaliassistentti

Monet yritykset tarvitsevat apua päivittäisissä tehtävissä, kuten sähköpostien hallinnassa, aikataulujen suunnittelussa tai sosiaalisen median päivityksissä. Virtuaaliassistentin palvelut voivat olla ratkaisu tähän.

Tämä on ihanteellinen etätyö, jota voi tehdä mistä tahansa ja milloin tahansa, kunhan tehtävät tulevat tehdyiksi määräaikaan mennessä. Tarvitaan vain luotettava internetyhteys ja tietokone.

Koodaus ja web-suunnittelu

Ohjelmointi ja web-suunnittelu ovat aloja, joilla etätyö on usein mahdollista ja jopa suositeltavaa. Freelancerina voit tarjota palveluitasi erilaisille yrityksille ja projekteille.

Tämä voi olla erittäin tuottoisaa, jos sinulla on oikeat taidot ja kyky markkinoida itseäsi. Voit erikoistua tiettyihin kieliin tai alustoihin ja siten luoda itsellesi nischen markkinoilla.

Verkko-opetus ja koulutusmateriaalin tuotanto

Korona-pandemian myötä etäopetus ja verkko-opetus ovat kasvattaneet suosiotaan räjähdysmäisesti. Tässä on mahdollisuus tarjota erilaista koulutusta tai valmennusta etänä.

Esimerkiksi voit luoda verkkokursseja, joissa opetetaan kieliä, ohjelmointia, taiteita tai vaikkapa ruoanlaittoa. Voit myös tuottaa koulutusmateriaalia, kuten e-kirjoja, videoita ja äänikirjoja.

Sosiaalisen median hallinta

Sosiaalisen median merkitys yritystoiminnalle on valtava, ja monet yritykset ulkoistavat sosiaalisen median hallinnan osaajille. Tämä on erinomainen etätyömahdollisuus, joka vaatii vain tietokoneen ja hyvän nettiyhteyden.

Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi sisällöntuotanto, yhteisön hallinta ja analytiikan seuranta. Voit erikoistua tiettyihin some-kanaviin tai tarjota palveluitasi monipuolisesti eri alustoilla.

Mahdolliset businessideat etätöihin: Lista

 • Konsultointi ja valmennuspalvelut etätyöhön
 • Virtuaaliassistentti
 • Koodaus ja web-suunnittelu
 • Verkko-opetus ja koulutusmateriaalin tuotanto
 • Sosiaalisen median hallinta

Kielipalvelut

Käännöspalvelut, tekstien oikoluku ja editointi ovat myös tyypillisiä etätyömahdollisuuksia. Voit perustaa oman käännöstoimiston ja tarjota palveluita yrityksille tai yksityishenkilöille.

Laadukas ja nopea käännöspalvelu voi olla erittäin kysyttyä, erityisesti jos erikoistut teknisiin käännöksiin, patenttiasioihin tai muuhun spesifiin osa-alueeseen.

Investointi ja sijoittaminen

Monet ihmiset haluavat parantaa taloudellista tilannettaan sijoittamalla, mutta kaikilla ei ole tarvittavaa osaamista tai aikaa. Voit perustaa yrityksen, joka tarjoaa sijoitusneuvontaa tai jopa hallinnoi asiakkaiden sijoituksia heidän puolestaan.

Tämä voi olla riskialtista ja vaatii syvällistä osaamista sijoittamisesta, mutta jos olet kokenut ja osaava, voit rakentaa asiakaskunnan ja ansaita hyvin.

Lisää aiheesta sen vierestä

Kotioffice.fi

etätyöläisen paras kaveri

Kotioffice.fi on jokaisen etätyöläisen ja paikasta riippumattoman työn tekemistä kiinnostuneen sivusto. 

Suositukset
Mainoksia
Tutustu